Ejerlauget Malmkjærsvig.

Om Malmkjærsvig.

Ejerlauget Malmkjærsvig er oprettet 23 oktober 1969 af en kreds af Sejs borgere med det formål at anlægge en havn til medlemmernes både.
Der er adgang til området for alle ifølge med et laugsmedlem.

hus-1940

Malmkjærs og Gal’Hannes hus ved Malmkjærsvig. (Lokalhist. Arkiv 11155)
Se mere på:http://www.sejs-svejbæk-lokalhistorie.dk/beretninger/Egeberg/gal_hanne.htm

I sommeren 1969 besluttede Peder Malmkjærs enke at sælge det område, der i dag kendes som Ejerlauget Malmkjærsvig.

Det var kommet den senere formand for Malmkjærsvig, Ole Petersen for øre. Han kontaktede derfor Christian Aagaard med henblik på at få dannet et bådlaug.

På det første møde, der blev holdt i Chr. Aagaards køkken, blev en plan lagt for erhvervelsen af området. Planen var at næste gang de to mødtes, skulle de hver stille med to, der var villige til at indtræde med et indskud på tre tusinde kroner. Det gik også fint, nu var man seks, det skulle så bare gentages til næste møde, så var man næsten de tyve, som planen var at nå op på.

Det gik dog ikke som ventet. Det var svært at samle så mange dengang: Tre tusinde kroner var tros alt en del penge.

Planen blev revideret, så målet blev ændret til tredive medlemmer, og indskuddet blev ligeledes ændret, så man nu kunne komme med for to tusind. Det øgede tilslutningen.

De tredive medlemmer var dog ikke nået den første oktober, men man var ret overbevist om, at man kunne nå det tilsigtede mål inden årets udgang, hvilket også lykkedes.

Lauget blev, som skrevet i indledningen, stiftet den 23 oktober 1969, og der med var grunden lagt for det Malmkjærsvig, vi kender i dag.

Efter erhvervelsen af området blev der nedsat en bestyrelse bestående af Ole Petersen som formand, Ole Wæhrens næstformand,Chr. Aagaard kasserer, Leif Winterberg sekretær og Erling Simonsen som pladsmand.

Som det ses på billedet herunder, taget i1970, blev arbejdet med anlæggelse af bådpladser og forskønnelse af området, straks påbegyndt. Der gik dog mange år med slid og slæb, inden Malmkjærsvig fik sidt nuværende udseende.

mkv-1970s

Før Malmkjærsvig, meget før.

Som enhver nulevende kan se, er der stor aktivitet i og ved Sejssnævringen, men har der altid været det? Åbenbart, i hvert fald i mange år tilbage, idet der er fundet materiale, der højst sandsynlig har været anvendt til broanlæg, materialet kan dateres til ca. 1150 e.kr. Interesserede kan læse uddrag og konklusion af rapporten på Silkeborg Museums hjemmeside

http://www.museumsilkeborg.dk/P%C3%A6leanl%C3%A6g_i_Sejs_sn%C3%A6vringen

Den fulde rapport fra Moesgård Museum kan ses på

http://www.hum.au.dk/moesgaard/documents/1/rapporter/marinarkaeologi/moes0408.pdf