Ejerlauget Malmkjærsvig.

Vær at vide

På dansk sejlsunions hjemmeside er anført en række henvisninger omhandlende regler og fornuftig adfærd omkring vore både.
Det anbefales at besøge siden inden et støre el-arbejde påbegyndes.

http://www.sejlsport.dk/baadejer/praktisk-viden